ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ในเดือนพฤศจิกายน 2004 ยูดี ทรัคส์ได้นำความหมายใหม่มาสู่ [UD] ซึ่งเป็นการให้คุณค่าระยะยาวโดยผู้ถือหุ้นและลูกค้า คำว่า UD ย่อมาจาก "Ultimate Dependability" ปัจจุบันได้กลายมาเป็นหลักการเบื้องต้นของวิสัยทัศน์ระยะยาวใหม่ของเรา

จากวิสัยทัศน์นี้ ยูดี ทรัคส์ไปไกลกว่าวิธีคิดที่ผ่านมา และได้ร่างนโยบายเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ต่อไปในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถไว้วางใจ" ในกลุ่มลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, บริษัทในเครือ, พนักงาน และชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนต่างประเทศ

บริษัทเติบโตขึ้นมาจากบริษัทเล็กๆ จนกลายเป็นองค์กรต่างประเทศที่ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ขั้นสูงทางเทคนิค ด้วยวิศวกรรมใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่คนและสิ่งแวดล้อม เราได้นำเอาเทคโนโลยีในฟิลด์เครื่องยนต์ดีเซลมาปรับใช้ในการผลิตรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และสะดวกสบาย

 

UD Trucks corporation


วันที่ก่อตั้ง: 1 ธันวาคม 1935 

สำนักงานใหญ่: 1-1, Ageo-shi, Saitama 362-8523, Japan

ประธาน: Yusuke Sakaue

ธุรกิจหลัก: ผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล, รถบรรทุกดีเซลเพื่องานเบา งานทั่วไป และงานหนัก, รถบัส, แซสซีรถบัส และรถเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

เงินทุน: 38,600 ล้านเยน 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: AB Volvo (100%)