ประกาศยุติการพูดคุยเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจรถบัส

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 | พิมพ์

UD Trucks Corporation ได้ยุติการพูดคุยกับ Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจรถบัส ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนแล้วว่าไม่มีหนทางประนีประนอมในการนำเสนอมุมมองแง่มุมทางธุรกิจและมูลค่าองค์กรของบริษัทร่วมทุน

UD Trucks Corporation ได้ยุติการพูดคุยกับ Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจรถบัส ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนแล้วว่าไม่มีหนทางประนีประนอมในการนำเสนอมุมมองแง่มุมทางธุรกิจและมูลค่าองค์กรของบริษัทร่วมทุน

นอกจากการยุติการพูดคุยเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว ยูดี ทรัคส์ยังยกเลิกข้อตกลง OEM เบื้องต้นกับ MFTBC เกี่ยวกับการร่วมจัดหารถบัสและเครื่องยนต์

วันที่ยกเลิกข้อตกลงจะถูกกำหนดตามความต้องการของลูกค้าที่มีส่วนในการเจรจาต่อรองจัดซื้อ ยูดี ทรัคส์จะยังคงให้บริการหลังการขายและอะไหล่ต่อไปแก่รถบัสที่ MFTBC จัดหาให้ซึ่งบริษัทขายให้แล้ว