ยูดี ทรัคส์ประกาศเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธาน

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 | พิมพ์

UD Trucks Corporation จัดประชุมคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ซึ่งจะมีผลหลังการอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2012

Satoru Takeuchi

ตำแหน่งใหม่ Vice Chairman and Representative Director

ตำแหน่งปัจจุบัน President and Representative Director

 

Yusuke Sakaue

ตำแหน่งใหม่ President and Representative Director

ตำแหน่งปัจจุบัน Executive Vice President,

 

เอกสารแนบ : ชีวประวัติของ Yusuke Sakaue

ประวัติส่วนตัวของ YUSUKE SAKAUE

(วันที่ 26 ธันวาคม 2011)

วันเกิด: 24 สิงหาคม 1951

อายุ: 60

 

 

[ ประวัติด้านการศึกษา ]

มีนาคม 1974

จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

 

[ โปรไฟล์การทำงาน]

มิถุนายน 2007

Executive Vice President

มิถุนายน 2004

Senior Managing Director

เมษายน 2004

เข้าร่วมงานกับ Nissan Diesel Motor Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ UD Trucks Corporation) ในตำแหน่งที่ปรึกษา

ตุลาคม 2000

ดำรงตำแหน่ง Managing Director ของ Mizuho Securities Co., Ltd.

เมษายน 2000

ดำรงตำแหน่ง Managing Director ของ IBJ Securities Co., Ltd.

มีนาคม 1999

ดำรงตำแหน่ง Senior Deputy General Manager of Personnel Dept. ของ The Industrial Bank of Japan

มิถุนายน 1995

ดำรงตำแหน่ง Chairman of the Board of Managing Directors ของ IBJ-NJ (Switzerland) Limited

กรกฎาคม 1993

ดำรงตำแหน่ง General Manager of Capital Market Dept. 1 ของ Capital Market Group of IBJ Securities Co., Ltd.

เมษายน 1974

เข้าร่วมงานกับ The Industrial Bank of Japan Ltd.