ประกาศของยูดี ทรัคส์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงงาน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 | พิมพ์

UD Trucks Corporation (ก่อนหน้านี้ชื่อ Nissan Diesel Motor Co., Ltd. ประธาน : Satoru Takeuchi) ตัดสินใจยุติการปฏิบัติงานของโรงงานต่อไปนี้ชั่วคราวจนถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม: โรงงาน Ageo (Ageo-shi, Saitama), โรงงาน Kounosu (Kounosu-shi, Saitama) และโรงงาน Hanyu (Hanyu-shi, Saitama)